שחזור שרתיי קבצים מערכי RAID

adronment

שחזור מידע משרתי קבצים מערכי RAID

 

מערך RAID הוא אגד של כוננים קשיחים המנוהלים כמרחב אחסון אחד. המנגנון תוכנן לתת מענה לשמירת של כל הדאטה שאוחסנה במערך הדיסקים אף אם נוצרת פגיעה או חל קלקול באחד מן הכוננים המרכיבים את המערך. היציבות והסיכוי להציל את כל המידע המאוחסן, המתאפשרים בזכות מנגנון ה-RAID  באים על חשבון סך נפח האחסון. נפח האחסון מ RAID נמוך מסך נפחי האחסון הזמינים בכוננים המרכיבים אותו.

במקרים בהם נפגע יותר מאשר כונן אחד ממרכיבי מערך ה- RAID יש צורך לבצע תהליך שחזור מידע. במקרה כזה התהליך מורכב ומסובך יותר מאשר שחזור מידע רגיל, מכונם קשיח דיסק העומד בפני עצמו.

לנו בביט ביט יודעים וערוכים לספק מענה לצורך לשחזר את המידע היקר שאבד לכם מתוך מערך ה-RAID שלכם ונעשה את המקסימום כדי להשיב לכם את המידע היקר והחשוב שאחסנתם בו

 

מה הפעולות שצריך לעשות במידה והמידע ב RAID שלכם חדל מלהיות זמין?

  • כבו את מערך ה RAID  והמנעו מנסיונות לבצע Rebuild . נסיון שכזה במערך שהמידע בו, אינו זמין, עלול להיות הרסני במידה כזו שלא יתאפשר בצוע של שחזור מידעץ תהליך זה נוכד רק לתהליך החלפת דיסק פגום בחדש וצירופו למערך כדי להנות שוב מן הבטחון שמקנה מנגנון היתירות.
  • אין להעביר את הדיסקים לבקר RAID  שונה ואין לשנות את סדרם של הכוננים בתוך המערך.
  • יש לבצע רישום של כל הפעולות שבוצעו טרם הכשל,("הנפילה"), של המערך. 
  • יש לסמן את מיקומו או מספרו של הכונן במערך ה- RAID.
  • במידה ובוצעה החלפה של אחד הכונים הקשיחים, יש  לשמור את הדיסקים הללו עם המאפיינים שצויינו לעיל.

פנו מיידית לביט ביט כדי שנוכל לסייע לכם בהקדם!