שיקום ושחזור משרתי קבצים ומערכי RAID

adronment

שחזור מידע משרתי קבצים מערכי RAID

מערך RAID הוא אגד של כוננים קשיחים המנוהלים כמרחב אחסון אחד. המנגנון תוכנן לתת מענה לשמירת של כל הדאטה שאוחסנה במערך הדיסקים אף אם נוצרת פגיעה או חל קלקול באחד מן הכוננים המרכיבים את המערך. היציבות והסיכוי להציל את כל המידע המאוחסן, המתאפשרים בזכות מנגנון ה-RAID  באים על חשבון סך נפח האחסון. נפח האחסון מ RAID נמוך מסך נפחי האחסון הזמינים בכוננים המרכיבים אותו.

במקרים בהם נפגע יותר מאשר כונן אחד ממרכיבי מערך ה- RAID יש צורך לבצע תהליך שחזור מידע. במקרה כזה התהליך מורכב ומסובך יותר מאשר שחזור מידע רגיל, מכונם קשיח דיסק העומד בפני עצמו.

לנו בביט ביט יודעים וערוכים לספק מענה לצורך לשחזר את המידע היקר שאבד לכם מתוך מערך ה-RAID שלכם ונעשה את המקסימום כדי להשיב לכם את המידע היקר והחשוב שאחסנתם בו